Hollandia Infra bouwt mee aan bruggen Krommenie

Hollandia Infra gaat in samenwerking met haar partner Van Hattum en Blankevoort de bruggen van de N203 bij Krommenie vervangen.
De twee bruggen bij Krommenie zijn sterk verouderd. De ene brug is aan een grondige renovatie toe en de andere brug moet zelfs volledig worden gesloopt. De bouwcombinatie Van Hattum en Blankevoort/Hollandia Infra maakte maximaal gebruik van de vrijheid van de Best Value Procurement (BVP) filosofie en stelde een creatieve oplossing voor, waarbij de brug die aan een renovatie toe is verbreed wordt en de brug die gesloopt moet worden in eerste instantie buiten beschouwing wordt gelaten.
De werkzaamheden gaan na de zomervakantie van 2015 van start.

Dit resulteert straks in een nieuwe, bredere brug waarbij het wegtracé met enkele meters verplaatst wordt. De uiteindelijke brug zal bestaan uit een brug met een beweegbaar deel over de volle breedte. Als die voor de deadline van 1 maart 2016 in gebruik is genomen, kan de overgebleven brug gesloopt worden zonder dat het verkeer daar hinder van ondervindt.

De opdrachtgever provincie Noord-Holland koos hiermee voor een creatieve oplossing waarmee bovendien aan een belangrijke eis wordt voldaan: dat de werkzaamheden voor 1 maart 2016 zijn afgerond. Deze deadline is cruciaal, omdat de Velsertunnel dan dichtgaat voor groot onderhoud en de alternatieve routes (waaronder de N203) vanaf dat moment te maken krijgen met meer verkeer.
Daarnaast levert deze oplossing van de bouwcombinatie minimale hinder op voor het verkeer tijdens de uitvoering.

Datum: