Innovatieve oplossing voor conservering van (zware) staalconstructies

Hollandia Infra bv. en AD Chemicals ontwikkelden gezamenlijk een vernieuwd productieproces voor de conservering van (zware) staalconstructies. Door toevoeging van een conversielaag met het product PreCoat, kan de levensduur van staalconstructies drastisch worden verlengd.

Hollandia Infra bv. en AD Chemicals ontwikkelden gezamenlijk een vernieuwd productieproces waarbij PreCoat wordt toegevoegd aan het bestaande proces. Over het algemeen kan gesteld worden dat in de natlak industrie een mechanische voorbehandeling van stralen of schuren gevolgd door een natlak coatingsysteem, het meest voorkomend is. Door toevoeging van PreCoat na stralen (of een andere mechanische voorbehandeling) optimaliseert zowel het voorafgaande productieproces (resulterend in een afname van slijpactiviteiten) als het conserveringsproces (langere ‘overstandtijd’ tussen stralen en conserveren maakt kwalitatief hoogwaardigere conservering mogelijk.) Tenslotte biedt de conversielaag van PreCoat op het staaloppervlak, een verbeterde hechting van de natlak-coating en voorkomt PreCoat het effect van onderkruipcorrosie. Hiermee heeft PreCoat een positief effect op de totale duurzaamheid van het systeem; het onderhoudsregime en -proces.

PreCoat kan zowel op nieuwe als bestaande staalconstructies worden toegepast (mits de ondergrond goed gestraald is). Dit maakt dat infrastructurele stalen projecten zoals bijvoorbeeld bruggen en sluizen duurzamer te produceren en te onderhouden zijn.

Voor welk maatschappelijk e/o praktisch probleem biedt deze innovatie een oplossing?

1) Maatschappelijk: Duurzame inzetbaarheid van productiemedewerkers door minder handmatig, fysiek zwaar en vuil slijpwerk als ook de reductie van fijnstof (reductie van ± 30% in het uitvoeren van beschreven handeling). Daarbij ook vermindering van gebruik verbruiksartikelen en energieverbruik tijdens het productieproces.

2) Praktisch: Grotere werkstukken kunnen kwalitatief hoogwaardiger geconserveerd worden doordat de ‘overstandtijd’ tussen stralen en conserveren aanzienlijk vergroot wordt (tot > 10x).

3) Maatschappelijk: Door betere hechting en het voorkomen van onderkruipcorrosie verduurzaamt het product, de standtijd neemt toe en onderhoud/reparatie wordt gereduceerd. Bij Infrastructurele werken biedt dit voordelen in termen van directe- en indirecte kostenreductie op conservering, aantal en tijdsduur van stremmingen, verkeersafzettingen en dergelijke.

Welke bijdrage wordt geleverd aan de klimaatopgave (verminderen energieverbruik, verminderen uitstoot en/of verminderen toevoeging nieuwe grondstoffen?

Hoewel PreCoat een toevoeging is in het bestaande productieproces, draagt deze milieuvriendelijke, op water gebaseerde conversielaag, zowel in het productie- als onderhoudsproces bij aan het verminderen van energiegebruik, grondstoffengebruik, fijnstof en uitstoot broeikasgassen.

 

Datum:

Externe links