Bouw nieuwe stalen boogbrug Theemswegtracé

Een nieuwe opdracht voor Hollandia Infra! Op 22 maart 2018 werd het contract ondertekend tot het realiseren van de onderbouw voor het Theemswegtracé in Rotterdam. Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam koos voor het aannemersconsortium SaVe (“Samen Verbinden”), bestaande uit bouwbedrijven BESIX, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants. Hollandia Infra zal samen met staalbouwpartner Iemants de 2 nieuwe stalen boogbruggen voor dit omvangrijke project leveren. De “Brug Thomassentunnel", de brug die Hollandia Infra voor haar rekening neemt, krijgt een staalgewicht van 4100 ton, is 265 meter lang en 13,7 meter breed.

Door een deel van de havenspoorlijn te verleggen zal het toenemende goederentreinverkeer niet langer belemmerd worden door het scheepvaartverkeer wat ook de doorstroming tussen het westelijk havengebied en het achterland ten goede komt. Het contract betreft een Engineering & Construct opdracht voor het realiseren van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief de bouw van twee stalen boogbruggen (één boven de Rozenburgse sluis en één boven de Thomassentunnel). De werkzaamheden starten in de loop van 2018, en zijn naar verwachting klaar eind 2020. De opdracht is een deelproject van de aanleg van het Theemswegtracé. De klant, Havenbedrijf Rotterdam staat in voor de coördinatie, het ontwerp en de realisatie van het project in samenspraak met ProRail. Na oplevering komt het beheer volledig in handen van ProRail. Met het gehele Theemswegtracé gaat een investeringsbedrag gepaard van ca. € 300 miljoen. Theemswegtracé Het Theemswegtracé is een oplossing voor het capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer dat verwacht wordt als gevolg van de groei van het spoorvervoer en het scheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 terug aan op de bestaande spoorbaan. Door het verleggen van de spoorlijn komt het toenemende treinverkeer niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer, wat de doorstroming zal verbeteren. De onderbouw van het Theemswegtracé is niet zonder uitdagingen. Naast de uitvoeringstermijn van ca. 2 jaar, vindt het project ook plaats over en nabij openbare infrastructuur en kwetsbare omgevingselementen, zoals petrochemisch industrie en een complex netwerk van kabels en leidingen. Het consortium zal werken binnen een beperkte ruimte in een omgeving die dag en nacht in beweging is. Bovendien moeten de omliggende bedrijven te allen tijde bereikbaar blijven. Tot slot is er ook nog de logistiek complexe uitdaging van het inrijden van twee nieuwe stalen boogbruggen. De meerwaarde van SaVe De consortiumpartners van SaVe staan samen garant om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Naast de logistieke ervaring met grote beton- en staalconstructies, kan het consortium ook steunen op technische knowhow en de BIM-expertise van de verschillende partners. Dankzij de gebundelde krachten van partners Hollandia en Iemants kunnen de twee boogbruggen simultaan geproduceerd worden. Ook de samengestelde kennis en ervaring van SaVe inzake werken in complexe omgevingen, funderingstechnieken en wegenbouw maken een sterk partnerschap. Quote: “Het consortium SaVe staat voor Samen Verbinden. Samen betekent dat de partners een integrale samenwerking aangaan met aandacht voor de relatie met het Havenbedrijf, Stakeholders en de Omgeving. Bovendien Verbindt het Consortium met dit project het westelijk havengebied met het achterland. Onze gecombineerde expertise garandeert een goede afloop van dit project.” Quote: “De consortiumpartners van SaVe ontwikkelden een specifieke BIM-omgeving voor dit project, iSaVe. De omgeving ondersteunt een excellente werkvoorbereiding, maar ook tijdens de uitvoering modelleren we zo tijdelijke constructies en kritieke opstelruimte van materieel tot in de perfectie. Ook is de topprioriteit van het consortium integrale veiligheid voor derden en voor risicovolle omgevingsobjecten als tijdelijke buren van bedrijven met een hoog (petrochemisch) veiligheidsregime.” 


Datum: